BonusCard

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny podzielilimy na 4 etapy, ktre pozwol nam na wsplne wypracowanie innowacyjnej i konkurencyjnej koncepcji biznesowej oraz wyonienie pereek inwestycyjnych.

A dziaa to tak:

PRESELEKCJA

Przesyasz do nas wypeniony formularz zgoszeniowy w wersji elektronicznej i papierowej wraz z podpisami wszystkich czonkw zespou oraz indywidualnymi deklaracjami braku powiza. Dokumenty te zostaj przez nas zarejestrowane. Formularz otrzymuje specjalny numer identyfikacyjny i analizujemy go pod ktem formalnym. W ramach oceny formalnej sprawdzamy innowacyjno Pomysu oraz zgodno i kompletno przesanych dokumentw. Nasza pozytywna ocena kwalifikuje pomys automatycznie do kolejnego etapu, Selekcji.

SELEKCJA

W tym etapie oceniamy zawarto merytoryczn formularza. To w tym momencie Twj pomys moe nas urzec! Przedstawione przez Ciebie informacje przewa o wyniku dalszej wsppracy. Dogbnie analizujemy oferowany produkt lub usug, przygldamy si potencjalnej grupie docelowej i konkurencji oraz zastanawiamy si, na czym biznes ma zarabia. Sprawdzamy te wstpnie, czy moliwe bdzie wcielenie go w ycie w kontekcie istniejcych ogranicze prawnych i technicznych. Jeeli te informacje przekonaj nas o potencjale Twojego pomysu to zakwalifikujemy go do etapu Preinkubacji.

PREINKUBACJA

To jest kluczowy moment w Twojej drodze do sukcesu. Podczas preinkubacji, szczegowo zbadamy i przetestujemy pomys. Wsplnie z Tob stworzymy pen dokumentacj pomysu oraz zapewnimy Ci dostp do usug doradczych, co pozwoli nam na wsplne wypracowanie takich rozwiza, ktre spowoduj, e klienci skorzystaj z Twoich produktw lub usug. Aby uatwi ten etap, podzielilimy go na dwie fazy. W pierwszej fazie zbadamy potencja rynkowy proponowanego rozwizania oraz zweryfikujemy prawa wasnoci do pomysu. Pozytywnie ocenione pomysy rozpoczn drug faz. Podczas drugiej fazy preinkubacji wsplnie z Tob stworzymy biznesplan, przeprowadzimy analiz opacalnoci wejcia kapitaowego oraz ustalimy jego warunki (term-sheet). Ponadto zapewnimy Ci dostp do usug badawczo-rozwojowych. Wyniki Twoich i naszych prac, w trakcie caego etapu preinkubacji, bd podstaw do podjcia decyzji o wejciu kapitaowym.

WEJCIE KAPITALOWE

Warunki tego etapu okrela umowa inwestycyjna. My dajemy Ci kapita od 10 000 € do 200 000 € i wsparcie merytoryczne, a Ty dajesz nam udziay mniejszociowe (od 10,00 do 49,99%). Oznacza to, e cay czas moesz by udziaowcem wikszociowym w nowotworzonej Spce (moesz posiada do 90% udziaw). Uzgodnione warunki wsppracy wchodz w ycie w formie nowo powoanej Spki z ograniczon odpowiedzialnoci.

LOGOWANIE

E-mail:

Haso:Copyright 2001-2015 BonusCard

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZ PRZYSZO"
Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego