BonusCard

Zapytania ofertowe

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu powierzchni biurowej [19.09.2011] pobierz

Informacja o wyborze oferty dotyczącej wynajmu powierzchni biurowej [30.09.2011] pobierz

-----------------

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawu do telekonferencji i telefonów [03.10.2011] pobierz

-----------------

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drukarki wielofunkcyjnej [03.10.2011] pobierz

-----------------

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu projektora wraz z ekranem [03.10.2011] pobierz

-----------------

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mebli biurowych [03.10.2011] pobierz

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu/leasingu komputerów z oprogramowaniem, drukarki, projektora i ekranu, zestawu do telekonferencji i telefonów [22.11.2011]
Pobierz zapytanie
Pobierz załącznik

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu/leasingu komputerów z oprogramowaniem, drukarki, projektora i ekranu, zestawu do telekonferencji i telefonów z dnia 22.11.2011. Termin zostaje wydłużony do dnia 02.12.2011.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu /leasingu komputerów z oprogramowaniem, drukarki, projektora i ekranu, zestawu do telekonferencji i telefonów z dn. 22.11.2011 spółka wybrała ofertę firmy IT Technology Sp. z o.o. ul. Błońska 12; 05-800 Pruszków.

Była to jedyna złożona oferta.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno-promocyjnych [06.12.2011]
Pobierz zapytanie

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno-promocyjnych z dnia 06.12.2011. Termin zostaje wydłużony do dnia 23.12.2011.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym działań informacyjno-promocyjnych z dnia 06.12.2011 spółka wybrała ofertę firmy LOUD.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące leasingu operacyjnego komputerów z oprogramowaniem, drukarki, projektora i ekranu, zestawu do telekonferencji i telefonów [06.12.2011]
Pobierz zapytanie
Pobierz załącznik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym leasingu komputerów z oprogramowaniem, drukarki, projektora i ekranu, zestawu do telekonferencji i telefonów z dn. 06.12.2011 spółka wybrała ofertę firmy SG Equipment Leasing Polska.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące usług analitycznych [13.02.2012]
Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym EKS/1/2012 z dnia 13.02.2012 dotyczącym zakupu usług wykonania: Analizy Potencjału Rynkowego, Definicji produktów i usług, modelu biznesowego, analizy konkurencji i otoczenia rynkowego, Opracowania strategii wejœcia na rynek, sprzedaży i marketingu, Spółka wybrała ofertę Pana Pawła Czyża. Oferta charakteryzowała się najbardziej konkurencyjną ceną w kategoriach cenowych dotyczących poszczególnych usług oraz wymaganym doœwiadczeniem.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące usług prawnych [15.02.2012]
Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym EKS/2/2012 z dnia 15.02.2012 dotyczącym zakupu usług wykonania: Analiz Prawa Własnoœci, Analiz prawnych, stworzenia memorandum inwestycyjnych, umów inwestycyjnych, Spółka wybrała ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Bartłomieja Kowalczyka, ul. Nagodziców 3 lok. 16, 03-188 Warszawa. Oferta charakteryzowała się najbardziej konkurencyjną ceną.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura [02.04.2012]
Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu powierzchni biurowej z dn. 02.04.2012 spółka wybrała ofertę na powierzchnię biurową przedstawioną przez firmę A.W. PARK.

-----------------

Zapytanie ofertowe dotyczące usług analitycznych [04.06.2012]
Pobierz zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

BonusCard Sp. z o.o. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym EKS/5/2012 dotyczącym zakupu usług wykonania: Analizy Potencjału Rynkowego, Definicji produktów i usług, modelu biznesowego, analizy konkurencji i otoczenia rynkowego, Opracowania strategii wejœcia na rynek, sprzedaży i marketingu spółka wybrała ofertę firmy Innovatika Sp. z o.o. Oferta charakteryzowała się najlepszym stosunkiem cen w poszczególnych kategoriach usług, do posiadanych kompetencji i doœwiadczenia.

-----------------

LOGOWANIE

E-mail:

Hasło:Copyright 2001-2015 BonusCard

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego