BonusCard

Informacje ogólne

BonusCard realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej".

Naszym celem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które posiadają istotne szanse na komercyjny sukces. W szczególności interesują nas innowacje w obszarach chemii, energii, Internetu i mobile.

Chętnie rozważymy możliwość wsparcia każdej interesującej inicjatywy, dlatego jeśli Twój pomysł nie mieści się w powyższych branżach, ale jest innowacyjny i ma potencjał rynkowy, również możesz go do nas zgłosić.

Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i współpracy z ekspertami z różnych branż, wspólnie przekształcimy Twój pomysł w biznesowy ...

W jaki sposób?

Zainwestujemy w Twój pomysł na wczesnym etapie rozwoju oferując:

 •  niezbędne wsparcie eksperckie;

 •  przeprowadzenie analiz rynkowych, prawnych, organizacyjnych;

 •  wspólną pracę nad rozwojem koncepcji biznesowej;

 •  wsparcie w założeniu i prowadzeniu spółki kapitałowej;

 •  organizację i przeprowadzenie prac rozwojowych;

 •  kapitał do 200 000 €.

Od Ciebie oczekujemy innowacyjności, chęci do stałego rozwoju oraz woli współpracy w tworzeniu z nami nowej spółki, w której obejmiesz większościowe udziały.

Program UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zarządzany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, jest jednym z sześciu projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności, przewidzianych na lata 2007-2013.

Skierowany do przedsiębiorstw nowoczesnych technologicznie i konceptualnie, zapewnia uczestnikom programu bezpośrednie wsparcie instytucji otoczenia biznesowego oraz jednostek naukowych.

Nadrzędnym celem programu jest więc dostosowanie oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, co bezpośrednio ma przyczynić się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań. Synergia wiedzy i technologii ma zaś stać się impulsem pozwalającym przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Program skierowany jest do firm o krajowym i/lub międzynarodowym wymiarze działalności. Beneficjenci programu wyłaniani są na zasadach konkursu.

LOGOWANIE

E-mail:

Hasło:Copyright 2001-2015 BonusCard

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego