BonusCard

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny podzieliliśmy na 4 etapy, które pozwolą nam na wspólne wypracowanie innowacyjnej i konkurencyjnej koncepcji biznesowej oraz wyłonienie perełek inwestycyjnych.

A działa to tak:

PRESELEKCJA

Przesyłasz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej i papierowej wraz z podpisami wszystkich członków zespołu oraz indywidualnymi deklaracjami braku powiązań. Dokumenty te zostają przez nas zarejestrowane. Formularz otrzymuje specjalny numer identyfikacyjny i analizujemy go pod kątem formalnym. W ramach oceny formalnej sprawdzamy innowacyjność Pomysłu oraz zgodność i kompletność przesłanych dokumentów. Nasza pozytywna ocena kwalifikuje pomysł automatycznie do kolejnego etapu, Selekcji.

SELEKCJA

W tym etapie oceniamy zawartość merytoryczną formularza. To w tym momencie Twój pomysł może nas urzec! Przedstawione przez Ciebie informacje przeważą o wyniku dalszej współpracy. Dogłębnie analizujemy oferowany produkt lub usługę, przyglądamy się potencjalnej grupie docelowej i konkurencji oraz zastanawiamy się, na czym biznes ma zarabiać. Sprawdzamy też wstępnie, czy możliwe będzie wcielenie go w życie w kontekście istniejących ograniczeń prawnych i technicznych. Jeżeli te informacje przekonają nas o potencjale Twojego pomysłu to zakwalifikujemy go do etapu Preinkubacji.

PREINKUBACJA

To jest kluczowy moment w Twojej drodze do sukcesu. Podczas preinkubacji, szczegółowo zbadamy i przetestujemy pomysł. Wspólnie z Tobą stworzymy pełną dokumentację pomysłu oraz zapewnimy Ci dostęp do usług doradczych, co pozwoli nam na wspólne wypracowanie takich rozwiązań, które spowodują, że klienci skorzystają z Twoich produktów lub usług. Aby ułatwić ten etap, podzieliliśmy go na dwie fazy. W pierwszej fazie zbadamy potencjał rynkowy proponowanego rozwiązania oraz zweryfikujemy prawa własności do pomysłu. Pozytywnie ocenione pomysły rozpoczną drugą fazę. Podczas drugiej fazy preinkubacji wspólnie z Tobą stworzymy biznesplan, przeprowadzimy analizę opłacalności wejścia kapitałowego oraz ustalimy jego warunki (term-sheet). Ponadto zapewnimy Ci dostęp do usług badawczo-rozwojowych. Wyniki Twoich i naszych prac, w trakcie całego etapu preinkubacji, będą podstawą do podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

WEJŚCIE KAPITALOWE

Warunki tego etapu określa umowa inwestycyjna. My dajemy Ci kapitał od 10 000 € do 200 000 € i wsparcie merytoryczne, a Ty dajesz nam udziały mniejszościowe (od 10,00 do 49,99%). Oznacza to, że cały czas możesz być udziałowcem większościowym w nowotworzonej Spółce (możesz posiadać do 90% udziałów). Uzgodnione warunki współpracy wchodzą w życie w formie nowo powołanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

LOGOWANIE

E-mail:

Hasło:Copyright 2001-2015 BonusCard

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego