BonusCard

Zgo pomys

Aby zgosi pomys, pobierz zamieszczony poniej formularz. Wypenij go elektronicznie i przelij do nas. Nie musisz odpowiada na wszystkie pytanie, jednak im wicej informacji udzielisz, tym peniejszy bdzie przedstawiany przez Ciebie obraz i tym dokadniej bdziemy w stanie oceni potencja Twojego pomysu.

Przelij nam wypeniony formularz w dwch wersjach:

  1. Elektronicznej - na adres e-mail pomysl@bonuscard.pl

  2. Papierowej - listem poleconym, na adres BonusCard Sp. z o.o., ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa. Wersja papierowa powinna zosta podpisana przez wszystkich czonkw zespou. Ponadto naley doczy podpisan indywidualn deklaracj braku powiza kadej osoby nalecej do zespou.

Pamitaj, aby przed wysaniem formularza zgoszeniowego zapozna si z regulaminem.

Formularz zgoszeniowy

Deklaracja braku powiza

LOGOWANIE

E-mail:

Haso:Copyright 2001-2015 BonusCard

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZ PRZYSZO"
Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego